English business conversation: nói sao cho "ngầu"

Ký hiệu xếp giá
428.2402465 L4787e
Dewey
428.2402465
Xuất bản
H.: Dân trí, 2023
Mô tả
313tr ; 24 cm
ISBN
9786043049879
Ngôn ngữ
Anh, Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tiếng Anh; Giao tiếp; Nói; Công sở
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu 7 nguyên tắc giao tiếp tiếng Anh trong công việc; hướng dẫn những mẫu câu thường dùng trong 5 tình huống giao tiếp phổ biến và 35 chủ đề tập hợp 1700 mẫu câu tiếng Anh thường dùng trong giao tiếp công việc, giúp người học tự tin và cải thiện kỹ năng giao tiếp tiếng Anh theo đúng ngữ cảnh thực tế .
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001305  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13950