English business email: viết email từ A-Z

Ký hiệu xếp giá
428.2402465 K999e
Dewey
428.2402465
Xuất bản
H.: Thế giới, 2023
Mô tả
599tr ; 24 cm
ISBN
9786043920253
Ngôn ngữ
Anh, Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Viết thư; Tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập hợp các mẫu câu tiếng Anh thường dùng trong email và được chia theo các tình huống, chủ đề quen thuộc trong công việc như: Lời chào và lời kết trong email công việc; giới thiệu công ty, đề xuất kinh doanh; gửi lời mời, nhận lời và từ chối tham dự; đặt lịch hẹn, thay đổi lịch hẹn; đặt hàng, thay đổi đơn đặt hàng...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001306  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13932