Hướng dẫn biên soạn và dịch thuật 100 mẫu hợp đồng kinh tế Việt - Anh

Ký hiệu xếp giá
651.752 D822h 2022
Dewey
651.752
Xuất bản
H.: Thanh niên, 2022
Mô tả
401tr ; 24 cm
ISBN
9786043715491
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Hợp đồng; Biên soạn; Dịch thuật; Tiếng Anh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày các mẫu hợp đồng thông dụng thường gặp trong đời sống hằng ngày: hợp đồng thuê nhà, hợp đồng giao dịch bất động sản, hợp đồng kinh doanh, thương mại quốc tế...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 3  Cơ sở 3 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
300001309  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4070