Enterprise Two: Tiếng Anh trong giao dịch thương mại quốc tế

Ký hiệu xếp giá
428.38 Ti-T
Dewey
428.38
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 1999
Mô tả
159tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000096  Thất lạc            
100000097  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 10177