Business Objectives

Ký hiệu xếp giá
428.38 Bu-O
Dewey
428.38
Xuất bản
Đồng Nai: Đồng Nai, 2000
Mô tả
20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
CONTENT 1. Meeting people 2. Telephoning 3. Companies 4. Exchanging information 5. Reporting 6. Socializing 7. Meetings 8. Making arrangements 9. Describing trends 10. Progress updates 11. Planning 12. Comparing information 13. Business travel 14. Company visits 15. Tackling Problems Information gap files Grammar and usage notes Glossary Tapescript Workbook
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000081  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 869