40 bài tiếng Anh trong quản lý công ty

Ký hiệu xếp giá
428.658 Ba-T
Dewey
428.658
Xuất bản
1. - Thống kê, 2001
Mô tả
309tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
MỤC LỤC 1. Ngày đầu tiên 2. Trong văn phòng của ông Green 3. Sắp xếp đồ đạc trong văn phòng 4. David hỏi một số câu hỏi 5. David bắt đầu làm việc 6. Ăn trưa tại căn tin 7. Quảng cáo một sản phẩm mới 8. Bán hàng và tiếp thị 9. Quản lý nhân sự 10. Tổng kết những vấn đề trong tuần 11. Tập sách quảng cáo phác thảo 12. Một số khía cạnh của việc bán hàng 13. Cuộc họp đánh giá sản phẩm 1 14. Cuộc họp đánh giá sản phẩm 2 15. Hiệu quả cao trong kinh doanh 16. Người quản lý sản phẩm được bổ nhiệm 17. Một cuộc tham quan nhà máy 1 18. Một cuộc tham quan nhà máy 2 19. Hội nghị thương mại 1 20. Hội nghị thương mại 2 21. Một cuộc dạo quanh các văn phòng 22. Những cơ hội huấn luyện 23. Chuẩn bị thêm cho hội nghị 24. Tại khách sạn Castle 25. Sau hội nghị 26. Hội chợ thương mại 1 27. Hội chợ thương mại 2 28. Một người khách tham quan hải ngoại 29. Bữa ăn bàn chuyện kinh doanh 30. Những cuộc thảo luận khẩn trương 31. Cuộc họp ban giám đốc 32. Hội đàm 33. Những cuộc thương lượng 34. Bộ phận thư ký 35. Tác quyền sáng chế 36. Bảo hiểm 37. Phòng kế toán 38. Một chuyến đi ra nước ngoài 39. Sản phẩm Spot 21 được tung ra 40. Bàn về lịch sử ngân hàng Đáp án
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000061  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 16305