Expanding tactics for listening

Ký hiệu xếp giá
428.34 R5162e
Dewey
428.34
Xuất bản
2. - New York: Oxford University Press, 2004
Mô tả
97tr ; 28 cm
ISBN
9780194384599
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, nghe
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Unit 1: Small Talk Unit 2: Part-Time Jobs Unit 3: Successful Business Unit 4: Gadgets and Machines Unit 5: Character Traits Unit 6: Cooking Unit 7: Housing Unit 8: Apartment Problems Unit 9: Friendship Unit 10: Television Unit 11: Cities Unit 12: Urban Life Unit 13: Special Days Unit 14: Fashion Unit 15: Preferences Unit 16: Phone Messages Unit 17: Past Events Unit 18: Vacations Unit 19: The News Unit 20: Opinions Unit 21: Famous People Unit 22: Food and Nutrition Unit 23: Predicaments Unit 24: Global Issues
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000603  Còn  Rỗi          
200000704  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5581