Discussions A - Z (Advanced) - A Resource Book of Speaking Activities

Ký hiệu xếp giá
428.3 Di - Z
Dewey
428.3
Xuất bản
07. - Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2002
Mô tả
113tr ; 28cm
ISBN
0521559790
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
CONTENTS Acknowledgements Introduction to the Teacher Advice Body Class Difficulties English Fear Gender Home Intelligence Justice Kids Language Memory No Opinions Personality Quizzes Revolution Science Talk Utopia Value War X-Certificate You Zodiac Subject Index Links Index
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004209  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8318