The McGraw-Hill handbook of more business letters

Ký hiệu xếp giá
657.75 P743
Dewey
657.75
Xuất bản
3. - New York: McGraw-Hill, 1999
Mô tả
340tr ; 19 cm
ISBN
70505179
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
business letters
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
CONTENTS: Introduction; Using Your Computer Effectively; Get the Most from Your Computer; Discover the Internet; Business Resources When Traveling; Letters; Make Your Letters Look Good; Memos; Fax ; Correspondence; Fax Cover Sheet; Get the Most from Your Faxes; E-Mail; Get the Most in Your E-Mail; Voice Mail; Get the Most from Your Voice Mail; Getting Words on Paper; Last but Not Least; 301 BUSINESS LETTERS.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000544  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 12768