Interactions 2. Reading

Ký hiệu xếp giá
428.64 K599i 2002
Dewey
428.64
Xuất bản
4. - New York: McGraw-Hill Contemporary, 2002
Mô tả
278tr ; 26 cm
ISBN
9780071180160
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đọc
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Chapter 1: Education and Student Life; Chapter 2: City Life; Chapter 3: Business and Money; Chapter 4: Jobs and Professions; Chapter 5: Lifestyles Around the World; Chapter 6: Global Connections; Chapter 7: Language and Communication; Chapter 8: Tastes and Preferences; Chapter 9: New Frontiers; Chapter 10: Medicine, Myths, and Magic; Chapter 11: The Media; Chapter 12: With Liberty and Justice for All.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000725  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 11122