Introduction to academic writing

Ký hiệu xếp giá
808.042 O825i
Dewey
808.042
Xuất bản
2. - New York: Longman, 1997
Mô tả
226tr ; 28 cm
ISBN
9780201695090
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, viết
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: writing about people; narration; description; paragraph organisation; more about paragraph organisation; essay organisation; logical division of ideas; supporting an opinion; comparison - contrast.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001182  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4754