Effective presentations

Ký hiệu xếp giá
808.51 C7328
Dewey
808.51
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 1997
Mô tả
80tr ; 28 cm
ISBN
9780194570657
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh kinh doanh, tiếng Anh thương mại, thuyết trình
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Unit 1: What Is the Point? Unit 2: Making a Start Unit 3: Linking the Part Unit 4: The Right Kind of Language Unit 5: Visual Aids Unit 6: Body Language Unit 7: Finishing Off Unit 8: Question Time Unit 9: Putting It All Together Answer Key Tapescript Video Transcript
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000700  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5559