In print: reading business English

Ký hiệu xếp giá
428.6402465 R451
Dewey
428.6402465
Xuất bản
1. - Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1993
Mô tả
122tr ; 25 cm
ISBN
9780521383035
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, đọc hiểu, tiếng Anh kinh doanh, tiếng Anh thương mại
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Teacher's Introduction To the Learner Unit 1: Introductory Unit Unit 2: Business Software Unit 3: Sales Unit 4: Marketing Unit 5: Computer System Unit 6: Human Resources Unit 7: Business Travel Unit 8: Information Technology (IT) Unit 9: Economics Unit 10: Company Accounts Unit 11: Financial Planning Unit 12: Legal Contracts Answer Key
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000739  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8514