Webster's New World business writing handbook

Ký hiệu xếp giá
808.06665 W932
Dewey
808.06665
Xuất bản
1. - Indianapolis, Ind.: Wiley Pub., 2002
Mô tả
372tr ; 24 cm
ISBN
9780764564031
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, viết
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: fundamentals of business english; principles of procedure writing; writing letters and memos; writing successful proposals; writing reports; writing for e-mail; preparing powerful presentations.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000681  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3453