Bài tập cơ sở Kỹ thuật điện

Ký hiệu xếp giá
621.307 6 Ki-D
Dewey
621.307 6
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2001
Mô tả
254tr ; 19cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần I: BÀI TẬP Chương 1: Mạch điện tuyến tính một chiều Chương 2: Mạch từ Chương 3: Mạch một pha hình Sin Chương 4: Mạch hai cửa và đồ thị hình tròn Chương 5: Mạch ba pha Chương 6: Giả mạch phi tuyến bằng phương pháp grap Chương 7: Dòng chu kỳ không Sin trong mạch tuyến tính Chương 8: Mchạ phi tuyến ở chế độ ổn định Chương 9: Quá trình quá độ trong mạch có thông số tập trung Chương 10: Mạch điện có thông số giải Phần II: BÀI GIẢI
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004539  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 13429