Tourism and catering

Ký hiệu xếp giá
428.24024647 W877t
Dewey
428.24024647
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 2003
Mô tả
39tr ; 30 cm
ISBN
9780194388245
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh chuyên ngành, du lịch
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Tourism today; What's your job?; Hotel facilities; Reserving accommodation; Writing a CV; IT and the travel industry; Who's who in hotels and restaurants; Welcoming customers to a restaurant; Explaining the menu; At the airport; Package holidays; Facilities at a resort; Respecting cultural traditions; Giving tourist information; Booking a ticket; Dealing with money; Checking into a hotel; Tour guide commentaries; Tour itineraries; Alternative holidays; Dealing with complaints; Tips for travellers; Describing a festival; Health and safety abroad; Adventure holidays; Eco-tourism; Marketing and promotion.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Kho Lưu Trữ  Tầng 2 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004725  Thất lạc            
100004726  Thất lạc            
100004727  Thất lạc            
100004733  Thất lạc            
100004734  Thất lạc            
200001183  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 13040