Going international: English for tourism: Workbook

Ký hiệu xếp giá
428.24 D836g
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 1998
Mô tả
39tr ; 30 cm
ISBN
9780194574020
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh chuyên ngành, du lịch
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: 1. The history and development of tourism 2. The organization and structure of tourism 3. Travel agents 4. Tour operations 5. Air travel 6. Travel by sea and river - cruises and ferries 7. Travel by road and rail 8. Tickets, reservations, and insurance 9. Tourist information 10. Guiding 11. Promotion and marketing in tourism 12.Developments in tourism Answer key
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Kho Lưu Trữ  Tầng 2 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004720  Thất lạc            
100004721  Thất lạc            
100004722  Thất lạc            
100004723  Thất lạc            
100004729  Thất lạc            
200000706  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 4783