First certificate masterclass. Student's book

Ký hiệu xếp giá
428.24 H1534f 2004
Dewey
428.24
Xuất bản
1. - Oxford; New York: Oxford University Press, 2004
Mô tả
191tr ; 28 cm
ISBN
9780194386258
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
English language
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents : The sexes; Compulsion; Talents; Appearances; Foreign parts; The mind; Free time; Media; Around us; Innovation; Communication; Society Reference Section.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Kho Lưu Trữ  Tầng 2 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005084  Thất lạc            
100005085  Thất lạc            
100005086  Thất lạc            
100005087  Thất lạc            
100005088  Thất lạc            
200000682  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13406