Business opportunities. Teacher's book

Ký hiệu xếp giá
808.066651 P5582b
Dewey
808.066651
Xuất bản
1. - Oxford: Oxford University Press, 1994
Mô tả
101tr ; 28 cm
ISBN
9780194520294
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh chuyên ngành, tiếng Anh thương mại, tiếng Anh kinh doanh
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Introduction Unit 1: Jobs and responsibilities Unit 2: Telephoning to make arrangements Unit 3: Organizations Unit 4: Planning ahead Unit 5: Growth and development Unit 6: Problem solving Unit 7: Telephoning to exchange information Unit 8: Visitors Unit 9: Reporting on progress Unit 10: Describing trends Unit 11: Products and services Unit 12: Comparing options Unit 13: Meetings Unit 14: Presentations Progress tests 1 – 5 Answer key
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Kho Lưu Trữ  Tầng 2 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005018  Thất lạc            
100005019  Thất lạc            
100005020  Thất lạc            
100005021  Thất lạc            
100005022  Thất lạc            
200000690  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8294