BEC preliminary practice tests: four tests for the Cambridge Business English Certificate. Lower intermediate with answers

Ký hiệu xếp giá
428.2402465 J257be
Dewey
428.2402465
Xuất bản
1. - Oxford University Press, 2002
Mô tả
126tr ; 28 cm
ISBN
9780194531832
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, thương mại, kinh doanh, Business English Certificate
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: reading; writing; listening; speaking.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Kho Lưu Trữ  Tầng 2 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005036  Thất lạc            
100005037  Thất lạc            
100005038  Thất lạc            
100005039  Thất lạc            
100005040  Thất lạc            
200000698  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2363