Các nhà Việt Nam học nước ngoài viết về Việt Nam: chọn lọc những nghiên cứu được trình bày tại hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Việt Nam học tại Hà Nội ngày 15 đến 17 tháng 7 năm 1998. T.1

Ký hiệu xếp giá
959.7 C118C1
Dewey
959.7
Xuất bản
1. - H.: Thế giới, 2002
Mô tả
757tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
nhân vật
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chọc lọc những nghiên cứu được trình bày tại Hội thảo Quốc tế lần thứ nhất về Việt nam tại Hà nội từ ngày 17 tháng 07 năm 1998. Nội dung chính bao gồm: Nghiên cứu Việt Nam học trên thế giới; Các chuyên đề nghiên cứu; Lịch sử truyền thống và hiện đại; Phụ nữ, gia đình và dân số; Văn hóa và giao lưu văn hóa.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004965  Còn  Rỗi          
100010076  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14277