Các nhà Việt Nam học nước ngoài viết về Việt Nam: chọn lọc những nghiên cứu được trình bày tại hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Việt Nam học tại Hà Nội ngày 15 đến 17 tháng 7 năm 1998. T.2

Ký hiệu xếp giá
959.7 C118C2
Dewey
959.7
Xuất bản
1. - H.: Thế giới, 2002
Mô tả
897tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chọc lọc những nghiên cứu được trình bày tại Hội thảo Quốc tế lần thứ nhất về Việt nam tại Hà nội từ ngày 17 tháng 07 năm 1998. Nội dung sách bao gồm các chủ đề: Kinh tế và xã hội; Làng , xã, nông thôn và nông nghiệp; Đô thị và môi trường; Ngôn ngữ và tiếng Việt; Các nguồn tư liệu.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004967  Còn  Rỗi          
100010069  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14302