Bác Hồ con người và phong cách

Ký hiệu xếp giá
923.1 HCM
Dewey
923.1
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2005
Mô tả
326tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Bài 1: Tôi là người cộng sản như thế này này ! Bài 2: Bát chè xẻ đôi Bài 3: Cầu trời cho cụ chủ tịch mạnh khỏe sống lâu Bài 4: COn người đã biết thế nào là đối khổ Bài 5: Một lần nhờ mãi Bài 6: Ăn chay cũng tốt, nhưng ăn thịt thích hơn Bài 7: " Vừa đẹp vừa đỡ chói mắt đồng bào".. Bài 8: bác tặng khăng quàng Bài 9: Người công giáo ghi ơn Bác Hồ Bài 10: Bữa cơm gia đình
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005265  Còn  Rỗi          
100005302  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14168