Bài học Bác dạy: truyện ký

Ký hiệu xếp giá
818.03 NG419CH
Dewey
818.03
Xuất bản
2. - H.: Công an nhân dân, 2005
Mô tả
199tr ; 21 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cuốn sách tập hợp các bài viết về những bài học của Bác Hồ: 1.Về đoàn tân trào 2.Ông cụ Núi Hồng 3.Gặp đồng chí già ở tân trào 4.Kỷ niệm của một làng nhỏ 5.Những ngày được gần Bác Hồ 6.Lòng người già trong núi sâu 7.Theo Bác đi chiến dịch Biên giới 8.Giữa rừng chân mộng 9.Giữ cho gương sáng 10.Bài Học Bác dỵ 11.Chúng tôi đi đón Bác 12.Bác thăm đơn vị tôi
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006199  Còn  Rỗi          
100010086  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 11238