Chiến dịch Hồ Chí Minh trận quyết chiến chiến lược cuối cùng

Ký hiệu xếp giá
923.181 388 HCM
Dewey
923.181 388
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2005
Mô tả
275tr ; 20.5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Chiến dịch Hồ Chí Minh trong mùa xuân 1975 là trận quyết chiến chiến lược cuối cùng trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, là thắng lợi vĩ đại nhất của nhân dân Việt Nam. Xin cho biết thời cơ dẫn đến Đại thắng mùa xuân 1975? bài 2: Trận Phước Long- đòn thăm dò chiến lược của ta? bài 3: Thế trận Trường sơn- đường Hồ CHí Minh đã tạo ra sức mạnh cho chiến dịch Mùa Xuân 1975, tiến tới giải phóng Sài Gòn? Bài 4: Có phải chiến Dịch Tây Nguyên mang mật danh 275 mà Bộ Tổng tham mưu đề xuất đã dẫn đến sự sụp đỗ dây chuyền của Mỹ-ngụy
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005346  Còn  Rỗi          
100005347  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3499