Chiến lược phát triển giáo dục trong thế kỷ XXI kinh nghiệm của các quốc gia

Ký hiệu xếp giá
370.129 597 TK
Dewey
370.129 597
Xuất bản
1. - H.: Chính trị Quốc gia, 2002
Mô tả
658tr ; 20.5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Phần I: Chiến lược phát triển giáo dục của một số quốc gia và tổ chức quốc tế Phần II: Tổ chức thực hiện chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010 Phần III: Các chính sách và giải pháp chung cấp hệ thống CHương IV: Chính sách và giải pháp phát triển giáo dục mầm non và phổ thông Chương V: Chính sách và giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp, đại học và sau đại học
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004935  Còn  Rỗi          
100004936  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 8473