Những bài toán tối ưu quản lý kinh doanh XD

Ký hiệu xếp giá
690.029 Nh-D
Dewey
690.029
Xuất bản
Tp. Hồ Chí Minh: Đại học Mở bán công TP.HCM, 0
Mô tả
149tr ; 20cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Loại bài toán: 1. Vận tải 2. Phân công 3. Quy hoạch số nguyên 4. Pha cắt vật liệu 5. Kế hoạch sản xuất 6. Hàng tồn trữ 7. Mạng lưới đường 8. Tiến độ mạng 9. Quy hoạch động 10. Xác suất và quyết định 11. Xếp hàng chờ đợi 12. Phân tích hòa vốn 13. Quy hoạch đa mục tiêu 14. Dự báo 15. Mô phỏng
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000577  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 438