Phương pháp lập dự án đầu tư trong XD

Ký hiệu xếp giá
690.029 Ph-D
Dewey
690.029
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 1998
Mô tả
189tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Lược khảo các phương pháp lập dự án đầu tư hiện hành và những ảnh hưởng của các đặc điểm sản xuất XD đối với phương pháp lập dự án đầu tư trong ngành XD Chương 2: Lập dự án đầu tư ở giai đoạn mua sắm và tạo dựng tài sản cố định xây dựng ban đầu Chương 3: Lập dự án đầu tư sử dụng tài sản cố định xây lắp trong giai đoạn vận hành Chương 4: Lập dự án đầu tư trong giai đoạn sửa chữa cải tạo và thay thế máy XD Chương 5: Một số biện pháp về đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa ngành XD có liên quan đến việc lập dự án đầu tư trong ngành XD
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000578  Còn  Rỗi          
100000579  Còn  Rỗi          
100000580  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 15782