Các máy gia công vật liệu rắn & dẻo: tập 1

Ký hiệu xếp giá
678.202 8 Ho-V
Dewey
678.202 8
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2003
Mô tả
253tr ; 26.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Phần thứ nhất: Các máy đạp, nghiền Chương I: Cơ sở của quá trình đập, nghiền CHương II: máy đập má CHương III: máy đập trục Chương IV: máy đập búa Phần Thứ hai: CÁc máy sàng Chương I: Cơ sở của quá trình sàng Chương II: Máy sàng thùng quay Chương III: Máy sàng lắc Chương IV: Máy sàng bán rung Chương V: Máy sáng trục quay
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100007035  Còn  Rỗi          
100007036  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6369