Bài tập Cung cấp điện

Ký hiệu xếp giá
621.31 Tr-Kh
Dewey
621.31
Xuất bản
1. - Khoa hoc và kỹ thuật, 2005
Mô tả
462tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: BÀI TẬP Chương 1: Phụ tải điện Chương 2: tính toán kinh tế - kỹ thuật Chương 3: Mạng điện Chương 4: Trạm biến áp Chương 5: tính toán ngắn mạch trong hệ thống điện Chương 6: Chọn thiết bị và các phần tử hệ thống điện Chương 7: Bảo vệ rơle Chương 8: Bảo vệ chống phá điện áp trong hệ thống điện Chương 9: Nâng cao chất lượng điện Chương 10: Độ tin cậy cung cấp điện Chương 11: Chế độ làm việc kinh tế của mạng điện Chương 12: Kỹ thuật chiếu sáng Chương 13: An toàn điện Phần 2: THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005767  Thất lạc            
100005768  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13586