An toàn điện: giáo trình

Ký hiệu xếp giá
621.307 1 An-Đ
Dewey
621.307 1
Xuất bản
tái bản lần 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Giáo dục, 2004
Mô tả
126tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Khái niệm chung Chương 1: Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể con người Chương 2: Cấp cứu người bị điện giật Chương 3: Các khái niệm cơ bản về an toàn điện Chương 4: Phân tích an toàn trong các mạng điện đơn giản Chương 5: Phân tích an toàn trong mạng điện ba pha Chương 6: Bảo vệ nối đất Chương 7: Bảo vệ nối dây trung tính Chương 8: Sự nguy hiểm khi điện áp cao xâm nhập sang điện áp thấp Chương 9: Bảo vệ chống sét Chương 10: Những vấn đề ảnh hưởng của trường điện từ tần số cao, tần số công nghiệp và đề phòng tĩnh điện Chương 11: Những phương tiện và dụng cụ cần thiết cho an toàn điện và tổ chức vận hành an toàn
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100004992  Thất lạc            
100004991  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13731