Lập trình ứng dụng visual basic 6.0: giáo trình :tập 1

Ký hiệu xếp giá
005.362 068 Đ-Kh
Dewey
005.362 068
Xuất bản
1. - H.: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2003
Mô tả
3186tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Giới thiệu: Tổng quan về Visua Basic I. Môi trường lập trình visua basic II. Tạo ứng dụng với visua basic III. Mốt ví dụ minh họa Chương II: Ngôn ngữ lập trình visua basic I. Biến- kiểu dữ liệu II. hằng III. Các cấu trúc điều khiển IV: CHương trình con V: Các hàm, thủ tục thường dùng CHương III: Các control cơ sở I. Các control cơ sở II. Hộp văn bản- text box III. Nút chọn và hộp chọn IV: Combo box và list box Chương IV: mảng- mảng điều khiển I. Cấu trúc dữ liệu mảng II. Mảng động III. Các hàm về mảng IV. Mảng điều khiển Chương V: Tập tin văn bản I. Thao tác với các tập tin Chương VI: Thành phần giao diện I. Các loại màn hình giao diện II. Thực đơn- menu III. Ứng dụng có giao diện đ cửa sổ IV: Thanh công cụ V: Hợp thoại chuẩn
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005678  Còn  Rỗi          
100005679  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5824