Tiêu chuẩn máy và thiết bị Xây dựng

Ký hiệu xếp giá
690.028 04 Ti-V
Dewey
690.028 04
Xuất bản
tái bản. - H.: Xây dựng, 2004
Mô tả
50tr ; 31cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Máy đào và chuyển đất- các phương pháp xác định các kích thước quay vòng của máy bánh lốp - Máy đào và chuyển đất- các phương pháp đo khối lượng toàn bộ máy, thiết bị công tác và các bộ phận cấu thành của máy - Máy đào và chuyển đất- phương pháp đo thời gian dịch chuyển của bộ phận công tác - Thang máy thuỷ lực-phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt - Thang cuốn và băng chở người- phương pháp thử các yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005790  Còn  Rỗi          
100005791  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 5346