Bước đầu học viết chữ Hán: Tiếng Hán cơ bản, Bộ thủ và cách viết, Viết chữ Hán bằng bút lông

Ký hiệu xếp giá
495.11 Tr-H
Dewey
495.11
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 2003
Mô tả
214tr ; 20.5 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt, Trung
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục I. Một số vấn đề cơ bản II. Một số bộ thủ và cách việt III. Tập viết IV: tập viết chữ hán bằng bút lông
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005526  Còn  Rỗi          
100005583  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3553