Đàm thoại Nhật - Hoa - Anh - Việt

Ký hiệu xếp giá
495.68 Tr-T
Dewey
495.68
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2003
Mô tả
255tr ; 18 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Nhật, Trung, Anh, Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Mục lục Các mẫu câu trong tình huống cơ bản - phần mở
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100005415  Còn  Rỗi          
100005423  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8330