Định mức dự toán khảo sát XD - Hướng dẫn việc lập đơn giá khảo sát và quản lý chi phí khảo sát XD

Ký hiệu xếp giá
690.029 02 Đi-D
Dewey
690.029 02
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2000
Mô tả
174tr ; 31cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Công tác đào hố, rãnh bằng p pháp thủ công Chương 2: Công tác khoan tay Chương 3: Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu trên cạn Chương 4: Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu dưới nước Chương 5: Công tác khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở trên cạn Chương 6: Công tác khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở dưới nước Chương 7: Công tác khoan đường kính lớn Chương 8: Công tác khống chế mặt bằng Chương 9: Công tác khống chế độ cao Chương 10: Công tác đo vẽ chi tiết bản đổ ở trên cạn Chương 11: Công tác đo vẽ chi tiết bản đổ ở dưới nước = p pháp thủ công Chương 12: Công tác thí nghiệm trong phòng Chương 13: Công tác thí nghiệm ngoài trời Chương 14: Công tác thăm dò địa vật lý Chương 15: Công tác đo vẽ bản đồ địa chính công trình Chương 16: Công tác khảo sát XD các công trình điện Chương 17: Công tác khảo sát XD các công trình giao thông Chương 18: Công tác khảo sát XD các công trình thông tin bưu điện Chương 19: Công tác khảo sát XD các công trình thủy lợi
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000615  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1823