Định mức vật tư XD cơ bản

Ký hiệu xếp giá
691.029 Đi-B
Dewey
691.029
Xuất bản
1. - H.: Xây dựng, 2001
Mô tả
207tr ; 30,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Định mức vật liệu dùng trong công tác bê tông Chương 2: Định mức vật liệu dùng cho công tác xây, trát, láng, lát, làm trần, làm mái, quét vôi, bả, sơn... Chương 3: Định mức vật liệu làm giàn giáo Chương 4: Định mức vật liệu dùng trong công tác sản xuất cửa và kết cấu gỗ Chương 5: Định mức vật liệu dùng để gia công kim loại và sản xuất kết cấu kim loại Chương 6: Định mức vật liệu dùng cho công tác nổ mìn ph1 đá XD công trình Chương 7: Định mức vật liệu dùng để làm mặt đường bộ Chương 8: Định mức vật liệu dùng để làm đường sắt Chương 9: Định mức vật liệu dùng để bảo ôn Chương 10: Định mức vật liệu dùng cho một số công tác khác
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000620  Còn  Rỗi          
100000621  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 9987