Cẩm nang công tác thanh thiếu niên dành cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội

Ký hiệu xếp giá
335.53 CN
Dewey
335.53
Xuất bản
1. - H.: Chính trị Quốc gia, 2006
Mô tả
480tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: Đảng, Bác Hồ nói về vai trò của thanh thiếu niên Phần 2: Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho thanh niên Phần 3: Kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Đội, Hội Phần 4: Một số văn bản chỉ đạo và hướng dẫn phục vụ công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu niên
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100006935  Còn  Rỗi          
100006936  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 16171