Infomation technology: principles, practices, opportunities

Ký hiệu xếp giá
658.028 5 S478
Dewey
658.028 5
Xuất bản
3. - Upper Saddle River, N.J.: Pearson/Prentice Hall, 2004
Mô tả
632tr ; 28 cm
ISBN
9780131246812
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Infomation technology, business
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
For the introductory course in computers, computer literacy, information systems, or information technology found in department of Business and CIS. Written by a highly regarded, internationally-known consultant and educator in business and information systems, the third edition focuses on the way information technology is transforming the way people do business and how IT impacts their personal lives. The emphasis is on the way information technology is used and applied for problem solving; the new and emerging technologies as they are being implemented in real organizations; applications to personal and professional practice; and the challenges and opportunities of IT in international business situations.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000504  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 13619