Anatomy of a robot

Ký hiệu xếp giá
629.892 B4996a 2003
Dewey
629.892
Xuất bản
1. - America: McGraw-Hill, 2003
Mô tả
305tr ; 24 cm
ISBN
9780071416573
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Project management; Control systems; Computer hardware; Reliabillity, safety, and compliance; Design steps: HLD; Energy and power systems; Energy and control and software; Digital signal processing (DSP); Communications; Motors and actuators; Mechanics.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000583  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 6171