Handbook of inorganic chemicals

Ký hiệu xếp giá
546 P311h 2003
Dewey
546
Xuất bản
1. - New York: McGraw-Hill, 2003
Mô tả
1086tr ; 24 cm
ISBN
0070494398
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book is an encyclopedic treatment of chemical elements and their most important compounds intended for professionals and students in many areas of chemistry throughout the manufacturing, academic, and conslulting communities.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000569  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 2151