Handbook of electrical design details

Ký hiệu xếp giá
621.31924 S419h
Dewey
621.31924
Xuất bản
2. - McGraw-Hill, 2003
Mô tả
450tr ; 24 cm
ISBN
9780071377515
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Planning for electrical design; Power generation and transmission; Power system equipment; C Substations and electrical distribution; Service entrance, loadcenters, and grounding; Wire, cable, and circuit components; Branch circuit design and device wiring; Lighting, lamps, and luminaires; Telephone, multimedia, and alarm systems; Electric motors and starers; Emergency and standby systems; Electrical surges and surge protection.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000527  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 4536