Future telecommunications: information applications, services & infrastructure

Ký hiệu xếp giá
302.2 H4745
Dewey
302.2
Xuất bản
1. - McGraw-Hill, 1993
Mô tả
229tr ; 24 cm
ISBN
9780070280397
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Information technologies
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Introduction: The third millennium; Part I: The information millennium: Society is technology - technology is cociety; Information technologies; Part II: information applications: Information application is services; information networks; Part III: The emerging global information society: The global information society Epilogue: Restructuring America is telecommunications intrasfuture; Postscript; Part IV: The information decade.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000549  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 14153