Modern electronic communication

Ký hiệu xếp giá
621.382 B3688m 2005
Dewey
621.382
Xuất bản
8. - Prentice-Hall, 2005
Mô tả
923tr ; 26 cm
ISBN
9780131293021
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Brief contents: Introductory topics; Amplitude modulation: transmission; Amplitude modulation: reception; Single sideband communications; Frequency modulation: transmission; Frequency modulation: reception; Communications techniques; Digital communications coding techniques; Wired digital communications; Wireless digital communications; Network communication lines; Transmission lines; Wave propagation; Attenas; Wavequides and radar; Microwaves and lasers; Television; Fiber optics.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000539  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 9155