The electronic handbook

Ký hiệu xếp giá
621.381 E386 1996
Dewey
621.381
Xuất bản
1. - CRC Press, 1996
Mô tả
xli, 2575tr ; 26 cm
ISBN
9780849383458
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: fundamental electrical theory; properties of materials and components; properties of passive components; passive electrical circuits; electron vacuum devices; semiconductor devices and circuits; microelectronics; optoelectronics; power supplies and regulation; packaging electronic systems; communication principles; electromagnetic radiation; information recoding and storage; wired communications system; wireless communications systems.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000552  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 7265