Analysis and design of digital integrated circuits: in deep submicron technology

Ký hiệu xếp giá
621.3815 H6887a 2004
Dewey
621.3815
Xuất bản
3. - McGraw-Hill, 2004
Mô tả
580tr ; 24 cm
ISBN
9780071181648
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Deep submicron digital IC design; MOS transistors; Fabrication,layout, and simulation; MOS inverter circuits; Static MOS gate circuits; High-speed CMOS logic design; Transfer gate and dynamic logic design; Semiconductor memory design; Additional topics in memory design; Interconnect design; Power grid and clock design.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000578  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 8476