The telecommunications handbook

Ký hiệu xếp giá
384 T322
Dewey
384
Xuất bản
1. - Boca Raton, FL: CRC Press, 1999
Mô tả
24 cm
ISBN
9780849331374
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
telecommunications
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents SECTION 1 TELECOMMUNICATIONS SERVICES, REGULATION, AND STANDARDIZATION SECTION 2 BASIC COMMUNICATION PRINCIPLES SECTION 3 COMMUNICATION TECHNOLOGIES SECTION 4 VIDEO COMMUNICATIONS
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000745  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 6076