Marks' calculations for machine design

Ký hiệu xếp giá
621.815 B8812m 2005
Dewey
621.815
Xuất bản
1. - America: McGraw-Hill, 2005
Mô tả
445tr ; 24 cm
ISBN
9780071436892
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Part 1 STRENGTH OF MACHINES: Fundamental loadings; Beams: reactions, shear force and bending moment distributions, and deflections; Advanced loadings; Combined loadings; Principal stresses and Mohr's cicle; Static design and column buckling; Fatigue and dynamic design; Part 2 APPLICATION TO MACHINES: Machine assembly; Machine energy; Machine motion.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000585  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 3376