International business: competing in the global marketplace

Ký hiệu xếp giá
658.049 H645
Dewey
658.049
Xuất bản
5. - Boston: McGraw-Hill, 2005
Mô tả
720tr ; 28 cm
ISBN
9780071113120
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
International business
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This book includes: Part 1: Introduction and overview: Globalization Part 2: Country factors: National differences in political economy Part 3: The global trade and investment environment: International trade theory; the political economy of international trade; Foreign direct investment; The political economy of foreign direct investment; Regional economic integration Part 4: The global monetary system: the foreign exchange market; The internaltional monetary system; The global capital market Part 5: The strategy and structure of international business: The strategy of international business; The organization of international business; Entry strategy and strategic alliances Part 6: Business operations: Exporting, importing, and countertrade; Gloabal manufacturing and materials management; Global marketing and R&D; Global human resource management; Accounting in the international business.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000562  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 3269