Thiết bị nhiệt trong sản xuất vật liệu XD

Ký hiệu xếp giá
690.028 Ma-D
Dewey
690.028
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 1996
Mô tả
332tr ; 27cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Những đặc tính và chỉ tiêu cơ bản của thiết bị nhiệt Chương 2: Nhiên liệu Chương 3: Chuyển động dòng khí trong thiết bị nhiệt Chương 4: Tính nhiệt cho thiết bị nhiệt Chương 5: Quá trình sấy và thiết bị sấy Chương 6: Các thiết bị nung thường dùng trong sản suất VLXD Chương 7: Các thiết bị dưỡng hộ nhiệt ẩm Bêtông
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100000662  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 4897